Prawo celne i skład celny – dobry punkt magazynowy

0 Comments

Transport międzynarodowy to obecnie jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłu. Zapotrzebowanie na produkty z różnych rejonów świata doprowadziło do wykształcenia się nowych ścieżek handlowych, prowadzących nie tylko przez drogi lądowe, ale też morskie i powietrzne. W wyniku wzrastającego popytu na produkty pochodzące z obszarów nieobjętych porozumieniem krajów europejskich konieczne było wprowadzenie przepisów, regulujących prawo ich wprowadzenia do obrotu na terenie wspólnoty europejskiej.

Agencja celna na pomoc przedsiębiorcom

Przy imporcie produktów spoza obszaru Unii Europejskiej bardzo często dochodzi do sytuacji, w której część lub całość asortymentu nie zostaje dopuszczona do dystrybucji w kraju przeznaczenia z powodu braków w dokumentacji, odpowiednich certyfikatów europejskich czy niezałączonych do towarów instrukcji w uwzględnionych przepisami językach.

W takich sytuacjach obsługa celna ma obowiązek skierować przewożone produkty do miejsca czasowego składowania, jakim jest skład celny.

Strefa bezcłowa zbawienna dla biznesu

Jeśli dobrze się zastanowić, przetrzymanie towaru w składzie celnym może stanowić doskonałe rozwiązanie problemu dotyczącego magazynowania nadwyżek asortymentu, na który obecnie nie ma wysokiego popytu.

W związku z tym, że na terenie składu celnego nie obowiązują przedsiębiorcy żadne podatki, a czas składowania tam towaru jest nieograniczony, przy odpowiednio skonstruowanym planie inwestor zyskuje bezpłatną, wyjątkowo bezpieczną przestrzeń magazynową.